Sri Gurubhyo Logo

About Us

ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ.ಕಾಮ್ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ, ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್. ಜಾತಕ ಬರೆಸಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪುರೋಹಿತರು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ- ಹವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

Latest News

Related Posts